88492313 (021)
بهینه سازی وب سایت
طراحی وب سایت
میزبانی وب
ثبت دامین
windows linux لطفا سیستم عامل مورد نظر خود را انتخاب نمایید
Plan                         01
Disk Space 50 Mb
Bandwith 2 GB
ASP.NET
PHP 5
Domain Unlimited
Email Unlimited
Price 254,000 RLs
Plan                         02
Disk Space 100 Mb
Bandwith 4 GB
ASP.NET
PHP 5
Domain Unlimited
Email Unlimited
Price 588,000 RLs
Plan                         03
Disk Space 200 Mb
Bandwith 8 GB
ASP.NET
PHP 5
Domain Unlimited
Email Unlimited
Price 793,000 RLs


Plan                         04
Disk Space 500 Mb
Bandwith 10 GB
ASP.NET
PHP 5
Domain Unlimited
Email Unlimited
Price 1,230,000 RLs
Plan                         05
Disk Space 1000 Mb
Bandwith 15 Gb
ASP.NET
PHP 5
Domain Unlimited
Email Unlimited
Price 1,780,000 RLs
Plan                         06
Disk Space 2000 Mb
Bandwith 20 Gb
ASP.NET
PHP 5
Domain Unlimited
Email Unlimited
Price 2,380,000 RLs
free web tracker
دیکشنری تخصصی